لعنت

گز می‌کنممیان سوغاتی دستانم از تن توخاطراتی نرم       با تکه‌های پسته که به دندان می‌آیدپل‌هایی ترک خورده و رودهایی خستهروغن ... ادامه مطلب
/ 22 نظر / 38 بازدید

خورشید به کاهدان می‌تابد

                                                                                  برای الناز   چه کسی      با خمیازه‌های اول صبح‌اش               شکل ابرها را به هم می‌زندمه را از سطح شهر                             می‌زند کنارتا ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 29 بازدید
شهریور 97
1 پست
آذر 92
1 پست
مهر 91
1 پست
شهریور 91
1 پست
مهر 90
1 پست
دی 89
1 پست
مرداد 89
1 پست
خرداد 89
1 پست
اسفند 88
1 پست
بهمن 88
1 پست
آذر 88
2 پست
آبان 88
2 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
1 پست
تیر 88
1 پست
اسفند 87
2 پست
دی 87
1 پست
آذر 87
1 پست
مهر 87
1 پست
شهریور 87
1 پست
تیر 87
1 پست
خرداد 87
2 پست
اسفند 86
2 پست
بهمن 86
2 پست
دی 86
4 پست
آذر 86
2 پست
مهر 86
4 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
1 پست
تیر 86
4 پست
خرداد 86
6 پست
اسفند 85
8 پست
بهمن 85
12 پست
دی 85
5 پست
آذر 85
6 پست
آبان 85
6 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
6 پست
مرداد 85
8 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
5 پست
اسفند 84
5 پست
بهمن 84
8 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
7 پست
آبان 84
4 پست
مهر 84
5 پست
شهریور 84
6 پست
مرداد 84
5 پست
تیر 84
8 پست
خرداد 84
6 پست
اسفند 83
13 پست
بهمن 83
6 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
6 پست
آبان 83
4 پست
مهر 83
4 پست
شهریور 83
3 پست
مرداد 83
7 پست
تیر 83
7 پست
خرداد 83
8 پست
اسفند 82
8 پست
بهمن 82
6 پست
دی 82
5 پست
آذر 82
3 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
4 پست
شهریور 82
10 پست
مرداد 82
17 پست
تیر 82
6 پست
خرداد 82
2 پست
اسفند 81
1 پست
آذر 81
1 پست
فردوسی
1 پست
مسیح
1 پست
روح
1 پست
عرق
1 پست
هجرت
1 پست
همسایه
1 پست
لحاف
1 پست
تار_ها
1 پست
اخبار
1 پست
خاطرات
1 پست
اعتراف
1 پست
عکس
1 پست
دوربین
1 پست
استعاره
1 پست
مجاز
1 پست
شعر
1 پست
آبی به رنگ آسمان
روژیا هستم،درود بر نادرشاهِ کلات نادر کسی که کلات را محل سکونتم آفرید...